Regulamin serwisu https://pieczatki-warszawy.pl określa zasady i warunki korzystania z serwisu przez użytkowników, sposoby płatności, dostawę produktów i usług, realizację zamówień, prawo klienta do anulowania zamówień, odstąpienia od umowy oraz zasady składania reklamacji.
 

Strona https://pieczatki-warszawy.pl jest obsługiwana przez TWINS GRAVER COMPANY Sp. z o.o i jej właścicieli:00-140 Warszawa
aleja Solidarności 117, lok. 500
Administratorem danych osobowych klientów jest naczelnik ochrony danych osobowych Rostyslav Korytych który jest jedynym dyrektorem Twins Graver Company Sp. z o.o.


Dane osobowe gromadzimy w trakcie zamawiania usługi na stronie https://pieczatki-warszawy.pl Klient przekazuje nam swoje dane do realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale jest to również warunek konieczny do realizacji umowy. 

Na poszanowanie Państwa praw jako osoby, której dane dotyczą, oraz przestrzeganie obowiązującego prawa, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne zasady ochrony danych osobowych, ustawy o ochronie danych osobowych i innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych), zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zebranych od Państwa.

00-140 Warszawa
aleja Solidarności 117, 5 piętro, lok. 500

  795 639 134
pieczatki.warszawy@gmail.com