Касса букв, цифр и символов TypeSet A
Wysokość głównej czcionki: 2,2 mm Wysokość czcionki do wyróżnienia: 3,1 mm Liczba znaków: 448
 

00-140 Warszawa
aleja Solidarności 117, 5 piętro, lok. 500

  795 639 134
pieczatki.warszawy@gmail.com