1

Historia nie wie kiedy się zaczęło wykorzystanie pieczątek, ponieważ wraz z pojawieniem się człowieka rozumnego pieczątkazawsze służyła jako paszport potwierdzający tożsamość i prawa właścicela. Pieczątki najpierw przedstawiały zwierzęta, potem - herby klanów i krajów.

Pierwsze próbki pieczątki pojawiły się w pierwszych cywilizacjach.  Babilon, Egipt, Chiny. Zawsze tam, gdzie było to konieczne, aby potwierdzić prawo własności, człowiek robił to za pomocą pieczątki. Podobnie jak teraz, każdy władca lub król posiadał swoją własną pieczątkę jako atrybut przywództwa i potwierdzenia wydanych dekretów. Pieczątka zawsze była metalową, co pozwalało przekazywać jej z pokolenia na pokolenie. Naturalnie tylko szlachetni ludzie każdej cywilizacji mogli mieć swoją własną pieczątkę.

2

W Polsce pieczątka pojawiła się w X wieku. W tamtych czasach pieczątkę stawili na zwijanych dokumentach. Zwijany papier cylindryczny przypięczetowywyny był dwustronnym nadrukiem za pomocą szczypiec, dzięki czemu nie można było odczytać dokumentu bez uszkodzenia plomby. Obecnie takie uszczelnienia są nakładane za pomocą tych samych pieczęci metalowych przez podgrzewany wosk uszczelniający. Dopiero w XV wieku wynaleziono zastosowaną pieczęć i nadal jej używamy.

Wraz z rozwojem technologii cyfrowych pieczęć nie stanowi już bezwzględnej gwarancji ochrony dokumentów, dlatego Parlament przyjął szereg ustaw i rozporządzeń znoszących status prawny pieczątki. Dla wielu instytucji publicznych jest to również atrybut prawny (np. notariusze). W przyszłości ludzkość przejdzie na cyfrową formę komunikacji i wymiany informacji i niestety pieczątka przejdzie do historii.

00-140 Warszawa
aleja Solidarności 117, 5 piętro, lok. 500

  795 639 134
pieczatki.warszawy@gmail.com